اهداف و سياست هاي شرکت

  موضوع فعاليت شركت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه فعاليتهاي مجاز در زمينه کليه کارهاي معدني اعم از مراحل اکتشاف و استخراج انواع مواد معدني فلزي و غير فلزي ، احداث ، توسعه و تکميل انواع کارخانجات توليد و فراوري انواع مواد معدني ، محصولات سنگي و انواع مصالح ساختماني و راه سازي ، توليد انواع محصولات بتني و بتن آماده ، توليد انواع محصولات آسفالتي و هرگونه اموري که به نحوي با فعاليتهاي فوق مرتبط باشد.
مشارکت با ساير بخش هاي خصوصي و دولتي ، تامين تجهيزات مورد نياز شهرداري ها ، انجام کليه پروژه هاي ساختماني و عمراني اعم از طراحي و نظارت و اجرا ، انجام کليه امور مرتبط با خدمات شهري ، خريد ، فروش و پخش انواع محصولات معدني و مصالح ساختماني ، واردات کليه ماشين آلات مرتبط با موضوعات شرکت در صورت نياز با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح ، اعطاي نمايندگي فروش در داخل و خارج از کشور است.