نام و نام خانوادگي: مهرداد لرکان        تاريخ تولد : 1358           محل تولد : قزوين   

 

      

سوابق علمي و تحصيلي

 

1- كارشناس ارشد حسابداري.

2- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين.

3- عضو انجمن حسابداران خبره ايران.

4-كارشناس رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي.

5- مولف كتاب اصول حسابداري 1.

 

سوابق اجرايي

 

1- بيش از 12 سال تجربه كار حسابداري در شركتهاي توليدي و صنعتي.

2- بيش از 6 سال مشاور مالي در شركنهاي توليدي ، خدماتي و بازرگاني.

3- مديرمالي اوراق مشاركت شهرداري قزوين.

4- عضو هيئت مديره صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين.